Jon Arvid

Det heter övervakningskamera

Jag reagerar alltid på ordet “trygghetskamera”. Det är nyspråk a la 1984. Ordet är inte neutralt; istället för att beskriva vad det är för sorts kamera och vad den gör (övervakar) lägger man i själva ordet in vad man skulle vilja uppnå med övervakningen (trygghet) - och i förlängningen ett rättfärdigande av övervakningen.

Går vi med på att låta det heta “trygghetskamera” istället för får vi svårare att ifrågasätta användningen eller argumentera emot dem. Jag tycker att vi ska fortsätta säga övervakningskamera, eller möjligen bevakningskamera som tycks vara det ord som numera används formellt.